100% ქეშბექი

ჩაერთე
აქციაში
ითამაშე
EGT სლოტები
მიიღე 100% ქეშბექი
ყოველდღე!
ითამაშე
ითამაშე ნებისმიერი EGT სლოტი
და დაიბრუნე თანხის 100% ფრისპინების სახით
ყოველდღე!
18 მაისი - 31 მაისი
მაგალითად:

თუ EGT სლოტებში დღის განმავლობაში მომხმარებელმა ჯამურად გაათამაშა 150 ლარი, ხოლო მისმა ჯამურმა მოგებამ შეადგინა 100 ლარი, ქეშბექის ოდენობა იქნება 150-100=50 ფრისპინი.

ფრისპინები დაირიცხება EGT-ის სლოტ 5 BURNING HOT-ში

წესები:

რა არის 100% ქეშბექი?

100% ქეშბექი არის სპეციალური აქცია EGT სლოტების მოყვარულთათვის, რომელიც საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს ყოველდღიურად მიიღონ 100% ქეშბექი ფრისპინების სახით.

რომელი თამაშები მონაწილეობს აქციაში?

EGT  სლოტების ყველა თამაში.

როდის იწყება და მთავრდება აქცია?

აქცია იწყება 18 მაისს, 00:00 საათზე და მთავრდება 31 მაისს, 23:59 საათზე.

რა არის ქეშბექის მინიმალური და მაქსიმალური ოდენობა?

დღის განმავლობაში, ქეშბექის სახით, მომხმარებელს შეუძლია მიიღოს მინიმუმ 5, ხოლო მაქსიმუმ 50 ფრისპინი.

როდის დამერიცხება ფრიპინები?

ფრისპინები დაირიცხება ფსონის დადებიდან მომდევნო დღის16:00 საათამდე EGT-ს სლოტ 5 Burning Hot-ში;

ვის შეუძლია აქციაში მონაწილეობის მიღება?

კროკობეთის ყველა ID ვერიფიცირებულ მომხმარებელს.

სად დამერიცხება ქეშბექი?

ქეშბექი დაირიცხება EGT-ს სლოტ 5 Burning Hot-ში.

თითოეული ფრისპინის ღირებულებაა 0.15 ლარი;

როგორ გამოითვლება ქეშბექი?

ქეშბექის ოდენობა გამოითვლება შემდეგი პრინციპით:
მოთამაშის მიერ, დღის განმავლობაში, EGT სლოტებში დადებული ფსონის ჯამურ ოდენობას გამოკლებული ჯამური მოგება.

მაგალითად, თუ EGT სლოტებში დღის განმავლობაში მომხმარებელმა ჯამურად გაათამაშა 150 ლარი, ხოლო მისმა ჯამურმა მოგებამ შეადგინა 100 ლარი, ქეშბექის ოდენობა იქნება 150-100=50 ფრისპინი.

დღეში შესაძლებელია მინიმუმ 5, ხოლო მაქსიმუმ 50 ფრისპინისმიღება ქეშბექის სახით.

დამატებითი წესები:

  • არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშე ავტომატურადმოიხსნება აქციიდან და არ დაერიცხება / ჩამოეჭრება საჩუქარი გაფრთხილებისა და ყოველგვარიახსნა-განმარტების გარეშე;
  • კროკობეთი იტოვებს უფლებას შეცვალოს ან გააუქმოს აქციანებისმიერ დროს, ნებისმიერი მიზეზით.
  • აქციაში მონაწილეობის მისაღებად მომხმარებელს გავლილიუნდა ჰქონდეს ID ვერიფიკაცია და საქართველოში დარეგისტრირებული ნებისმიერი მობილურიოპერატორის აქტიური ნომერი;