სპორტის თამაში არასდროს ყოფილა
ასეთი მომგებიანი!

ითამაშე სპორტი
დადე 3 ბილეთი
მიიღე მეოთხე ბილეთი
საჩუქრად!
დადე ფსონი
01

დადე 3
ბილეთი

გააკეთე მინიმუმ
3 გადაბმა

მიიღე მეოთხე
ბილეთი საჩუქრად!

დადე ფსონი
02
ფრიბეთის ოდენობას შენი სამი ბილეთის საშუალო არითმეტიკული განსაზღვრავს!
მაგალითად:
პირველი ბილეთი
40₾
მეორე ბილეთი
50₾
მესამე ბილეთი
60₾
საჩუქარი = (40+50+60) / 3 ანუ შენ მიიღებ 50 ლარიან ფრიბეთს!

17 ოქტომბრიდან - 1 თებერვლის ჩათვლით, ითამაშე სპორტი კროკობეთზე, დადე 3 ბილეთი და მიიღე გარანტირებული მეოთხე ბილეთი უფასოდ.

თავად განსაზღვრე  საკუთარი ფრიბეთის თანხა!

დადე ფსონი
03

წესები:

რა არის 3+1?

3+1 არის კროკობეთის განსაკუთრებული აქციაა სპორტის მოყვარულებისთვის. 3 დადებული ბილეთის შემდეგ ყოველ მეოთხე ბილეთს მომხმარებელი იღებს უფასოდ. ბილეთის თანხა კი წინა სამი ბილეთის საშუალო არითმეტიკულის ტოლია.

მაგალითი: თუ თქვენ დადებთ 40, 50 და 60 ლარიან ბილეთს, ფრიბეთის სახით დაგერიცხებათ განთავსებული ფსონების საშუალო არითმეტიკული (40+50+60):3= 50.

რა ტიპის ბილეთები მონაწილეობს?

 • ფსონის მინიმალური რაოდენობა - 1ლ
 • გადაბმების მინიმალური რაოდენობა - 3
 • მინ. კოეფიციენტი პოზიციაზე - 1.3
 • პრემატჩზე და ლაივზე განთავსებული ბილეთები;
 • არ მონაწილეობს სინგლის, სისტემის ტიპის და ვირტუალურ სპორტზე განთავსებული ბილეთები;
 • აქცია არ ვრცელდება  ბილეთზე, რომელზეც გამოყენებული იქნება ქეშაუთი ან ბილეთში დამატება.
 • აქციაში არ მონაწილეობს ფრიბეთით დადებული ბილეთი.
 • დღეში შესაძლებელია მაქსიმუმ 50 ლ. ფრიბეთის მიღება
  • აქცია არ გავრცელდება  ბილეთზე, რომელზეც პოზიცია გაუქმდება და ჩამოცდება მინიმალურ ზღვარს 3 გადაბმას!
  • დუბლირებული ბილეთები აქციაში მონაწილეობას არ მიიღებს

როდის მივიღებ საჩუქარს?

საჩუქარს სამივე ბილეთის განთავსებისთანავე მიიღებთ.

დღეში რამდენჯერ შემიძლია ფრიბეთის მიღება?

დღეში მხოლოდ ერთხელ, მაქსიმუმ 50 ლარიან ბილეთს

ვისთვის არის აქცია?

ყველა ID ვერიფიცირებული მომხმარებლისთვის;

როდის იწყება და მთავრდება აქცია?

აქცია დაიწყება 17 ოქტომბერს 00:00 საათზე, დასრულდება1 თებერვალს 23:59 საათზე

დამატებითი წესები:

 • აქცია ვრცელდება ID ვერიფიცირებულ მომხმარებლებზე.
  დარიცხული ფრიბეთის გამოყენების ვადა არის 72 საათი
 • კროკობეთის ზოგადი წესების თანახმად, ერთზე მეტი ანგარიშის გახსნა და გამოყენება აკრძალულია. ნებისმიერი მოთამაშე, რომელიც გამოიყენებს ერთზე მეტ ანგარიშს ან რამდენიმეჯერ მიიღებს მონაწილეობას ერთი IP მისამართიდან გაფრთხილების გარეშე მოიხსნება აქციიდან.
 • არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშე ავტომატურად მოიხსნება აქციიდან და არ დაერიცხება/ჩამოეჭრება საჩუქარი გაფრთხილებისა და ყოველ გვარი ახსნა-განმარტების გარეშე;
 • კროკობეთი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ნებისმიერი სახის ცვლილებები აქციის წესებში ან/და გააუქმოს აქცია ნებისმიერ ეტაპზე მოთამაშეების წინასწარი ინფორმირების გარეშე.
 • ერთ მომხმარებელს შეეძლება სპორტის მხოლოდ ერთი აქციით სარგებლობა
დადე ფსონი
04