ითამაშე
სპორტი
გააკეთე
მინ 2 გადაბმა
მიიღე
50% ფრიბეთი

მიიღე ბეთზე 50% ფრიბეთი

დადე ფსონი ნებისმიერ თამაშზე სპორტში და მიიღე
გარანტირებულად 50% ფრიბეთი!

დადე ფსონი

გადააბი 2 ან მეტი პოზიცია
და დასაჩუქრდი 50 ლარიანი ფრიბეთით!

მაგალითად:

50% ფრიბეთი

6< გადაბმა

40% ფრიბეთი

5 გადაბმა

30% ფრიბეთი

4 გადაბმა

20% ფრიბეთი

3 გადაბმა

10% ფრიბეთი

2 გადაბმა

დადე ფსონი

წესები:

რა არის ბეთზე 50% ფრიბეთი?

ფსონზე 50% ფრიბეთი არის კროკობეთის განსაკუთრებული აქცია სპორტის მოყვარულებისთვის. მომხმარებლები, რომლებიც ბილეთს სპორტში გარანტირებულად მიიღებენ ფრიბეთს. ფრიბეთის რაოდენობას განსაზღვრავს მომხმარებელი:

 • 6 და მეტი გადაბმა= 50% ფრიბეთს
 • 5 გადაბმა =40% ფრიბეთს
 • 4 გადაბმა =30% ფრიბეთს
 • 3 გადაბმა =20% ფრიბეთს
 • 2 გადაბმა =10% ფრიბეთს

რა ტიპის ბილეთები მონააწილეობს?

 • მინიმალური ფსონი - 5 ლ.
 • მინიმალური გადაბმა - 2;
 • მინ.კოეფიციენტი პოზიციაზე - 1.3;
 • აქციაში მონაწილეობს პრემატჩზე და ლაივზე განთავსებული ბილეთები;
 • სინგლის, სისტემის ტიპის და ვირტუალურ სპორტზე განთავსებული ბილეთები არ მონაწილეობს აქციაში;
 • ბილეთი, რომელზეც გამოყენებულია ქეშაუთი ან ბილეთში დამატება აქციაში არ მონაწილეობს;
 • ფრიბეთით დადებული ბილეთი აქციაში არ მონაწილეობს;
 • აქციის ფარგლებში დღეში მაქსიმუმ 50ლ ფრიბეთის მიღებაა შესაძლებელი;

როდის მივიღებ საჩუქარს?

საჩუქარი დაგერიცხებათ მომდევნო დღის 16:00 საათამდე;

დღეში რამდენჯერ შემიძლია ფრიბეთის მიღება?

ფრიბეთი აქციით დაირიცხება დღეში ერთხელ, დღის პირველ ბილეთზე;

ვისთვის არის აქცია?

ყველა ID ვერიფიცირებული მომხმარებლისთვის;

როდის დაიწყება და დამთავრდება აქცია?

აქცია დაიწყება 25 თებერვალს 00:00 საათზე და დასრულდება 27 თებერვალს 23:59 საათზე;

დამატებითი წესები:

 • აქცია ვრცელდება მხოლოდ ID ვერიფიცირებულ მომხმარებლებზე;
 • კროკობეთის ზოგადი წესების თანახმად, ერთზე მეტი ანგარიშის გახსნა და გამოყენება აკრძალულია. ნებისმიერი მოთამაშე რომელიც გამოიყენებს ერთზე მეტ ანგარიშს ან რამდენიმეჯერ მიიღებს მონაწილეობას ერთი IP მისამართიდან გაფრთხილების გარეშე მოიხსნება აქციიდან;
 • არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშე ავტომატურად მოიხსნება აქციიდან და არ დაერიცხება / ჩამოეჭრება საჩუქარი ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე;
 • კროკობეთი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ნებისმიერი სახის ცვლილებები აქციის წესებში ან/და გააუქმოს აქცია ნებისმიერ ეტაპზე მოთამაშეების წინასწარი ინფორმირების გარეშე;
 • ერთ მომხმარებელს შეუძლია სპორტის მხოლოდ ერთი აქციით სარგებლობა;
 • ბოლეთი, რომელშიც გაუქმდება პოზიცია და არ შესრულდება მინიმუმ 2 გადაბმა, არ მიიღებს აქციაში მონაწილეობას.
ითამაშე
სპორტი
გააკეთე
მინ. 2 გადაბმა
მიიღე
50% ფრიბეთი

მიიღე ბეთზე 50% ფრიბეთი

დადე ფსონი ნებისმიერ თამაშზე სპორტში და მიიღე
გარანტირებულად 50% ფრიბეთი!

დადე ფსონი

გადააბი 2 ან მეტი პოზიცია
და დასაჩუქრდი 50 ლარიანი ფრიბეთით!

მაგალითად:

50% ფრიბეთი

6 და მეტი გადაბმა

40% ფრიბეთი

5 გადაბმა

30% ფრიბეთი

4 გადაბმა

20% ფრიბეთი

3 გადაბმა

10% ფრიბეთი

2 გადაბმა

დადე ფსონი

წესები:

რა არის ბეთზე 50% ფრიბეთი?

ფსონზე 50% ფრიბეთი არის კროკობეთის განსაკუთრებული აქცია სპორტის მოყვარულებისთვის. მომხმარებლები, რომლებიც დადებენ ბილეთს სპორტში გარანტირებულად მიიღებენ ფრიბეთს. ფრიბეთის რაოდენობას განსაზღვრავს მომხმარებელი:

 • 6 და მეტი გადაბმა= 50% ფრიბეთს
 • 5 გადაბმა =40% ფრიბეთს
 • 4 გადაბმა =30% ფრიბეთს
 • 3 გადაბმა =20% ფრიბეთს
 • 2 გადაბმა =10% ფრიბეთს

რა ტიპის ბილეთები მონააწილეობს?

 • მინიმალური ფსონი - 5 ლ.
 • მინიმალური გადაბმა - 2;
 • მინ.კოეფიციენტი პოზიციაზე - 1.3;
 • აქციაში მონაწილეობს პრემატჩზე და ლაივზე განთავსებული ბილეთები;
 • სინგლის, სისტემის ტიპის და ვირტუალურ სპორტზე განთავსებული ბილეთები არ მონაწილეობს აქციაში;
 • ბილეთი, რომელზეც გამოყენებულია ქეშაუთი ან ბილეთში დამატება აქციაში არ მონაწილეობს;
 • ფრიბეთით დადებული ბილეთი აქციაში არ მონაწილეობს;
 • აქციის ფარგლებში დღეში მაქსიმუმ 50ლ ფრიბეთის მიღებაა შესაძლებელი;

როდის მივიღებ საჩუქარს?

საჩუქარი დაგერიცხებათ მომდევნო დღის 16:00 საათამდე;

დღეში რამდენჯერ შემიძლია ფრიბეთის მიღება?

ფრიბეთი დაირიცხება დღეში ერთხელ, პირველ ბილეთზე, რომელიც დაიდება აქციის ყველა პირობის დაცვით;

ვისთვის არის აქცია?

ყველა ID ვერიფიცირებული მომხმარებლისთვის;

როდის დაიწყება და დამთავრდება აქცია?

აქცია დაიწყება 25 თებერვალს 00:00 საათზე და დასრულდება 27 თებერვალს 23:59 საათზე;

დამატებითი წესები:

 • აქცია ვრცელდება მხოლოდ ID ვერიფიცირებულ მომხმარებლებზე;
 • კროკობეთის ზოგადი წესების თანახმად, ერთზე მეტი ანგარიშის გახსნა და გამოყენება აკრძალულია. ნებისმიერი მოთამაშე რომელიც გამოიყენებს ერთზე მეტ ანგარიშს ან რამდენიმეჯერ მიიღებს მონაწილეობას ერთი IP მისამართიდან გაფრთხილების გარეშე მოიხსნება აქციიდან;
 • არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშე ავტომატურად მოიხსნება აქციიდან და არ დაერიცხება / ჩამოეჭრება საჩუქარი ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე;
 • კროკობეთი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ნებისმიერი სახის ცვლილებები აქციის წესებში ან/და გააუქმოს აქცია ნებისმიერ ეტაპზე მოთამაშეების წინასწარი ინფორმირების გარეშე;
 • ერთ მომხმარებელს შეუძლია სპორტის მხოლოდ ერთი აქციით სარგებლობა;
 • ბოლეთი, რომელშიც გაუქმდება პოზიცია და არ შესრულდება მინიმუმ 2 გადაბმა, არ მიიღებს აქციაში მონაწილეობას.