ყოველ მეხუთე სპინზე მიიღე
უფასო დატრიალება
საჩუქრად!

საპრიზო ფონდი
ითამაშეითამაშე
22 აგვისტო - 20 სექტემბერი

შენთვის ყოველი მე-6 სპინი

უფასოა!

სპინი

ფრისპინი

ყველაზე სლოტური აქცია: ითამაშე EGT-ის სლოტები და
ყოველ დატრიალებულ 5 სპინზე მიიღე 1 უფასო დატრიალება საჩუქრად!

დაატრიალე 10 სპინი - მიიღე 2 უფასო დატრიალება და ა.შ.

ითამაშე
EGT სლოტები

დაატრიალე მინ.
5 სპინი

მიიღე ყოველი
მე- 6 უფასოდ

დაატრიალე შენი საყვარელი სლოტები და ყოველდღე

დასაჩუქრდი 100 ფრისპინით!

ითამაშეითამაშე
ფრისპინები დაირიცხება
სლოტში EGT 5 BURNING HOT!
ფრისპინები დაირიცხება
სლოტში EGT 5 BURNING
HOT!

წესები:

რა არის “5+1” ?

“5+1” აქცია მათთვის, ვისაც უყვარს EGT სლოტების თამაში. აქციის პერიოდში, თქვენ უბრალოდ უნდა დაატრიალოთ სლოტები და ყოველ დატრიალებულ 5 სპინზე მიიღებთ 1 უფასო დატრიალებას საჩუქრად!

ვისთვის არის აქცია?

აქციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია კროკობეთის ყველა ID ვერიფიცირებულ მომხმარებელს.

რა სლოტები ვითამაშო?

აქციაში მონაწილეობს EGT-ს ყველა სლოტ თამაში, გარდა თამაშებისა: EGT EQ, EGT Roulette, Virtual Roulette, Joker Poker, Keno Universe, 4 of a Kind Poker და Jacks or Better Video Poker;

რა არის სპინის მინიმალური ღირებულება?

მინიმალური სპინი, რომელიც ითვლება, არის 0.4 ლარიანი.
სპინების გადაბმულად გაკეთება აუცილებელი არ არის.

როდის იწყება და მთავრდება აქცია?

აქცია იწყება 22 აგვისტოს, 00:00 საათზე და მთავრდება 20 სექტემბერს, 23:59-საათზე;

როდის დამერიცხება ფრისპინები?

ფრისპინები დაირიცხება ფსონის დადებიდან მომდევნო დღის 16:00 საათამდე;

რა უნდა ვიცოდე ფრისპინებზე?

  • ფრისპინები დაირიცხება EGT-ის სლოტ “5 BURNING HOT"-ში
  • თითოეული ფრისპინი იქნება 0.15 ლარიანი
  • მომხმარებელს ყოველდღიურად შეუძლია მინიმუმ 10 და მაქსიმუმ 100 ფრისპინის მიღება
  • ფრისპინების გამოყენების ვადა, დარიცხვიდან 72 საათი
  • ფრისპინებით მოგებული თანხა გამოიყენეთ თქვენი სურვილისამებრ!

დამატებითი წესები:

  • კროკობეთის ზოგადი წესების თანახმად, ერთზე მეტი ანგარიშის გახსნა და გამოყენება აკრძალულია. ნებისმიერი მოთამაშე, რომელიც გამოიყენებს ერთზე მეტ ანგარიშს ან რამდენიმეჯერ მიიღებს მონაწილეობას ერთი IP მისამართიდან გაფრთხილების გარეშე მოიხსნება აქციიდან.
  • არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშე ავტომატურად მოიხსნება აქციიდან და არ დაერიცხება/ჩამოეჭრება საჩუქარი გაფრთხილებისა და ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე;
  • კროკობეთი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ნებისმიერი სახის ცვლილებები აქციის წესებში ან/და გააუქმოს აქცია ნებისმიერ ეტაპზე მოთამაშეების წინასწარი ინფორმირების გარეშე.