დადე მინ. 5₾ სპორტზე
გადააბი მინ. 5 პოზიცია
დასაჩუქრდი ფრისპინებით
მომენტალურად!
მიიღე შაბათს
75 EGT ფრისპინი
ბილეთის დადებისთანავე!
დადე ბილეთიდადე ბილეთი
ფსონი
პრიზი
5₾ - 9.99₾
25 ფრისპინი
10₾ - 14.99₾
50 ფრისპინი
15₾ +
75 ფრისპინი
ფრისპინები
დაირიცხება სლოტში
EGT
5 BURNING HOT

რა არის „BET = 5X FREESPINS“?

„ბეთი = 5X ფრისპინი" არის კროკობეთის სპეციალური აქცია, სპორტისა და სლოტის მოყვარულებისთვის. მომხმარებლები, რომლებიც დღის განმავლობაში დადებენ მინ. 5 ლარს სპორტში, საჩუქრად მომენტალურად მიიღებენ დადებული თანხის გახუთმაგებულ ფრისპინებს EGT 5 BURNING HOT-ში!

როდის იწყება და მთავრდება აქცია?

აქცია იწყება 6 მარტს, 00:00 საათზე და მთავრდება 6 მარტს, 23:59 საათზე;

რა პრინციპით მერიცხება ფრისპინები?

ფსონი                   პრიზი
5₾ - 9.99₾         25 ფრისპინი
10₾ - 14.99₾      50 ფრისპინი
15₾ +                  75 ფრისპინი


სპორტზე დადებული ფსონის რაოდენობის მიხედვით მოხვდები პირველ, მეორე ან მესამე კატეგორიაში და მომენტალურად მიიღებ შესაბამისი რაოდენობის EGT ფრისპინებს.

მაგ: თუ განათავსებ 5₾-ს, მოხვდები პირველ კატეგორიაში და საჩუქრად მიიღებ 25 ფრისპინს,
ხოლო თუ შენი ფსონის ოდენობა იქნება 15₾, მოხვდები მესამე კატეგორიაში და საჩუქრად მიიღებ 75 ფრისპინს;

* დღეში შესაძლებელია მინიმუმ 25, ხოლო მაქსიმუმ 75 ფრისპინის მიღება;

თუ დღის განმავლობაში აქციის წესების დაცვით დავდე 2 ბილეთი, რამდენ ფრისპინს მივიღებ საჩუქრად?

აქციის წესების დაცვით 2 ბილეთის განთავსების შემთხვევაში, აქცია იმოქმედებს მხოლოდ პირველ ბილეთზე,

მაგ: თუ დღის განმავლობაში დადებ ორ ბილეთს, 5₾ და 10₾ ფსონებით, აქცია იმოქმედებს პირველ ბილეთზე და საჩუქრად მიიღებ 5 X 5 = 25 ფრისპინს;

რა ტიპის ბილეთები მონაწილეობს აქციაში?

 • მინიმალური ფსონი არის 5₾, ხოლო მაქსიმალური შეზღუდული არ არის;
 • მინ. გადაბმა ბილეთში 5, მინ. კოეფიციენტი 1.2 (ბილეთში მინ. 5 პოზიციას უნდა ჰქონდეს მინ. კოეფიციენტი 1.2, დანარჩენ პოზიციებს მნიშვნელობა არ აქვს);
 • ბილეთის სტატუსს მნიშვნელობა არ აქვს, ფრისპინები დაირიცხება გარანტირებულად, ბილეთის განთავსებისთანავე;
 • აქციაში მონაწილეობს პრემატჩზე და Live-ზე განთავსებული ბილეთები;
 • აქციაში არ მონაწილეობს: სინგლისა და სისტემის ტიპის ბილეთები, ვირტუალურ სპორტზე განთავსებული ბილეთები, ფრიბეთით დადებული ბილეთი, ასევე აქცია არ ვრცელდება ბილეთზე, რომელზეც გამოყენებული იქნება ქეშაუთი ან ბილეთში დამატება;
 • დუბლირებული ბილეთების შემთხვევაში, აქციაში ჩაერთვება დროით პირველი ბილეთი, რომელიც აკმაყოფილებს აქციის ყველა პირობას;
 • ამ აქციით დღეში შესაძლებელია მაქსიმუმ 75 ფრისპინის მიღება;

რა უნდა ვიცოდე ფრისპინებზე?

 • ფრისპინები დაირიცხება ბილეთის დადებისთანავე და მათი გამოყენება შესაძლებელია დარიცხვიდან 72 საათის განმავლობაში;
 • ერთი ფრისპინის ღირებულებაა 0.15₾;
 • ფრისპინები დაირიცხება EGT-ს სლოტ Burning Hot-ში;

დამატებითი წესები:

 • აქცია მოქმედებს მხოლოდ ID ვერიფიცირებული მომხმარებლებისთვის.
 • კროკობეთის ზოგადი წესების თანახმად, ერთზე მეტი ანგარიშის გახსნა და გამოყენება აკრძალულია. ნებისმიერი მოთამაშე, რომელიც გამოიყენებს ერთზე მეტ ანგარიშს ან რამდენიმეჯერ მიიღებს მონაწილეობას ერთი IP მისამართიდან, ავტომატურად მოიხსნება აქციიდან;
 • არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშე ავტომატურად მოიხსნება აქციიდან და არ დაერიცხება/ჩამოეჭრება საჩუქარი გაფრთხილებისა და ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე;
 • კროკობეთი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ნებისმიერი სახის ცვლილებები აქციის წესებში ან/და გააუქმოს აქცია ნებისმიერ ეტაპზე მოთამაშეების წინასწარი ინფორმირების გარეშე;
 • აქცია არ გავრცელდება  ბილეთზე, რომელზეც გაუქმდება პოზიცია,  ჩამოცდება გადაბმების მინიმალურ რაოდენობას 5-ს ან მინიმალურ კოეფიციენტს 1.2-ს;