გამოიძახე სანტა

გააკეთე
დეპოზიტი
გამოიძახე
სანტა
მიიღე
საჩუქარი
„გამოიძახე სანტა“ არის კროკობეთის აქცია, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, გამოიძახოს სანტა და მიიღოს საჩუქრები
გააკეთე მინ. 5 ლარი დეპოზიტი და შენ შეძლებ გამოიძახო სანტა 5 წუთის შემდეგ.
სანტას გამოსაძახებლად დააჭირე ღილაკს: "გამოიძახე" და აირჩიე საჩუქარი.

სანტას გამოძახება სრულიად უფასოა!
"სანტა გზაშია" ნიშნავს, რომ შენ შეასრულე ყველა პირობა და სანტა უკვე შენკენ მოემართება! 
მითითებული დროის გასვლის შემდეგ ავტომატურად დაგერიცხება შენ მიერ არჩეული საჩუქარი 
გამოიძახე
ფრისპინები დაირიცხება EGT სლოტში 20 SUPER HOT!

„გამოიძახე სანტა“ არის კროკობეთის აქცია, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, გამოიძახოს სანტა და მიიღოს საჩუქრები.

გააკეთე მინ. 5 ლარი დეპოზიტი და შენ შეძლებ გამოიძახო სანტა 5 წუთის შემდეგ.

სანტას გამოსაძახებლად დააჭირე ღილაკს: "გამოიძახე" და აირჩიე საჩუქარი. სანტას გამოძახება სრულიად უფასოა! 

"სანტა გზაშია" ნიშნავს, რომ შენ შეასრულე ყველა პირობა და სანტა უკვე შენკენ მოემართება!

მითითებული დროის გასვლის შემდეგ ავტომატურად დაგერიცხება შენ მიერ არჩეული საჩუქარი

წესები:

რა არის "გამოიძახე სანტა?"

"გამოიძახე სანტა" არის აქცია კროკობეთის ყველა ID-ვერიფიცირებული მომხმარებელისთვის. 5 ლარის დეპოზიტის გაკეთების შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია გამოიძახოს სანტა და მიიღოს სასურველი საჩუქარი!

როდის იწყება და მთავრდება აქცია?

აქცია იწყება 22 მარტს და მთავრდება 31 მარტს, 13:00 საათზე.

ვის შეუძლია აქციაში მონაწილეობა?

აქციაში მონაწილეობა შეუძლია კროკობეთის ყველა ID-ვერიფიცირებულ მომხმარებელს.

აქციაში მონაწილეობის მისაღებად მომხმარებელმა დეპოზიტი უნდა გააკეთოს ვერიფიკაციის გავლის შემდეგ.

როგორ გამოვიძახო სანტა?

სანტას გამოსაძახებლად აუცილებელია მომხმარებელმა დღის ჭრილში გააკეთოს მინიმუმ 5 ლარი დეპოზიტი. დღის ჭრილის ათვლა იწყება 06:00-ზე და მთავრდება 05:59-ზე.

მინ. 5 ლარის ჩარიცხვის შემთხვევაში, შენ გაგიაქტიურდება სანტას გამოძახების ღილაკი. სანტას გამოძახების შემდეგ დაიწყება დროის უკუთვლა და დათქმულ ვადაში მიიღებ შენ მიერ არჩეულ საჩუქარს! საჩუქრის მიღების შემდეგ, შესაძლებელია პროცესის განმეორება.

რა პრინციპით მივიღებ საჩუქარს?

მომხმარებელი მიიღებს საჩუქარს გამოძახების ნომრის შესაბამისი კატეგორიიდან.


გამოძახების ნომერი იყოფა 7 კატეგორიად:

კატეგორია
გამოძახების N
საჩუქარი
1
2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98
1₾ ფრიბეთი / 10 EGT ფრისპინი /
1X 1₾ UFO ფრისპინი
2
1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 31, 33, 37, 39, 51, 53, 57, 59, 71, 73, 77, 79, 91, 93, 97, 99
2₾ ფრიბეთი / 20 EGT ფრისპინი /
2X 1₾ UFO ფრისპინი
3
21, 23, 27, 29, 41, 43, 47, 49, 61, 63, 67, 69, 81, 83, 87, 89
5₾ ფრიბეთი / 50 EGT ფრისპინი /
5X 1₾ UFO ფრისპინი
4
5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95
10₾ ფრიბეთი / 100 EGT ფრისპინი /
1X 10₾ UFO ფრისპინი
5
10, 30, 50, 70, 90
20₾ ფრიბეთი / 250 EGT ფრისპინი /
2X 10₾ UFO ფრისპინი
6
20, 40, 60, 80
50₾ ფრიბეთი / 500 EGT ფრისპინი /
5X 10₾ UFO ფრისპინი
7
100
100₾ ფრიბეთი / 1 000 EGT ფრისპინი/
10X 10₾ UFO ფრისპინი


მაგალითად: თუ მომხმარებლის გამოძახება იქნება რიგით მე-100, ის მოხვდება მე-7 კატეგორიაში და მიიღებს შესაბამისად 100₾ ფრიბეთს,1000 ფრისპინს ან 10 ცალ UFO-ს 10-ლარიან ფრისპინს, იმის მიხედვით თუ რა საჩუქარი აირჩია სანტას გამოძახებისას. თუ გამოძახების ნომერი იქნება რიგით მე-20,ის მოხვდება მე-6 კატეგორიაში და მიიღებს შესაბამის საჩუქარს.

ყოველი 100 გამოძახების შემდეგ რიგითობა იწყება თავიდან, ანუ 101-ე მომხმარებელი მოხვდება იგივე კატეგორიაში რომელშიც პირველი, ხოლო 102-ე მოხვდება იგივე კატეგორიაში, რომელშიც მეორე.

EGT ფრისპინები დაირიცხება სლოტში 20 SUPER HOT.

როდის დამერიცხება საჩუქრები?

საჩუქარი დაგერიცხება ტაიმერის დასრულებიდან 5 წუთის განმავლობაში.

დამატებითი წესები:

  • კროკობეთის ზოგადი წესების თანახმად, ერთზე მეტი ანგარიშის გახსნა და გამოყენება აკრძალულია. ნებისმიერი მოთამაშე, რომელიც გამოიყენებსერთზე მეტ ანგარიშს ან რამდენიმეჯერ მიიღებს მონაწილეობას ერთი IP მისამართიდან გაფრთხილების გარეშე მოიხსნება აქციიდან.
  • არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშეავტომატურად მოიხსნება აქციიდან და არ დაერიცხება/ჩამოეჭრება საჩუქარი გაფრთხილებისა და ყოველგვარი ახსნა-განმარტებისგარეშე;
  • კროკობეთი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ნებისმიერი სახის ცვლილებები აქციის წესებში ან/და გააუქმოს აქცია ნებისმიერ ეტაპზე მოთამაშეების წინასწარი ინფორმირების გარეშე.