გამოიძახე სანტა

დადე ფსონი
სპორტზე
გამოიძახე
სპორტ სანტა
მიიღე
საჩუქარი
„გამოიძახე სპორტ სანტა“ არის კროკობეთის აქცია, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, გამოიძახოს სანტა და მიიღოს საჩუქრები
დადე სპორტში მინ. 5₾
(მინ. გადაბმა 3, მინ. კოეფიციენტი 1.2) და შენ შეძლებ გამოიძახო სანტა 10 წუთის შემდეგ.
სანტას გამოსაძახებლად დააჭირე ღილაკს: "გამოიძახე" და აირჩიე საჩუქარი.

სანტას გამოძახება სრულიად უფასოა!
"სპორტ სანტა გზაშია" ნიშნავს, რომ შენ შეასრულე ყველა პირობა და სანტა უკვე შენკენ მოემართება! 
მითითებული დროის გასვლის შემდეგ ავტომატურად დაგერიცხება შენ მიერ არჩეული საჩუქარი 
გამოიძახე სპორტ სანტა

„გამოიძახე სპორტ სანტა“ არის კროკობეთის აქცია, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, გამოიძახოს სანტა და მიიღოს საჩუქრები

დადე სპორტში მინ. 5₾
(მინ. გადაბმა 3, მინ. კოეფიციენტი 1.2) და შენ შეძლებ გამოიძახო სანტა 10 წუთის შემდეგ.

სანტას გამოსაძახებლად დააჭირე ღილაკს: "გამოიძახე" და აირჩიე საჩუქარი.

სანტას გამოძახება სრულიად უფასოა!

"სპორტ სანტა გზაშია" ნიშნავს, რომ შენ შეასრულე ყველა პირობა და სანტა უკვე შენკენ მოემართება! 

მითითებული დროის გასვლის შემდეგ ავტომატურად დაგერიცხება შენ მიერ არჩეული საჩუქარი 

ფრისპინები დაირიცხება EGT-ის სლოტ 5 BURNING HOT-ში

წესები:

რა არის "გამოიძახე სპორტ სანტა?"

"გამოიძახე სპორტ სანტა" არის აქცია კროკობეთის ყველა ID-ვერიფიცირებული მომხმარებელისთვის, სადაც სპორტში მინიმუმ 5 ლარიანი ბილეთის დადების შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია გამოიძახოს სანტა და მიიღოს სასურველი საჩუქარი!

როდის იწყება და მთავრდება აქცია?

აქცია იწყება 15 მაისს, 18:00 საათზე და მთავრდება 31 მაისს, 21:00 საათზე.

ვის შეუძლია აქციაში მონაწილეობა?

აქციაში მონაწილეობა შეუძლია კროკობეთის ყველა ID-ვერიფიცირებულ მომხმარებელს.

აქციაში მონაწილეობის მისაღებად მომხმარებელმა სპორტზე ფსონი უნდა განათავსოს ვერიფიკაციის გავლის შემდეგ.

როგორ გამოვიძახო სანტა?

სანტას გამოსაძახებლად აუცილებელია, დღის ჭრილში, მომხმარებელმა სპორტზე დადოს მინ. 5 ლარი და გააკეთოს მინ. 3 გადაბმა. მინიმალური კოეფიციენტი პოზიციაზე 1.2.
დღის ჭრილის ათვლა იწყება 06:00-ზე და მთავრდება 05:59-ზე.

მოთხოვნილი პირობის შესრულების შემთხვევაში, შენ გაგიაქტიურდება სანტას გამოძახების ღილაკი. სანტას გამოძახების შემდეგ დაიწყება დროის უკუთვლა და დათქმულ ვადაში მიიღებ შენ მიერ არჩეულ საჩუქარს! საჩუქრის მიღების შემდეგ, შესაძლებელია პროცესის განმეორება.

სპორტ სანტას გამოძახება შესაძლებელია დღეში მაქსიმუმ 2-ჯერ.

რა ტიპის ბილეთი მონაწილეობს აქციაში?

 • მინიმალური ფსონი - 5 ლარი;
 • მინიმალური გადაბმა ბილეთში - 3;
 • მინ. კოეფიციენტი პოზიციაზე - 1.2;
 • აქციაში მონაწილეობს პრემატჩზე, LIVE-ზე და ვირტუალურ სპორტზე განთავსებული ბილეთები. ბილეთის სტატუსს მნიშვნელობა არ აქვს. საჩუქრის არჩევა შესაძლებელია ბილეთის განთავსებისას;
 • აქციაში არ მონაწილეობს სინგლის და სისტემის ტიპის ბილეთები;
 • აქცია არ ვრცელდება  ბილეთზე, რომელზეც გამოყენებული იქნება ქეშაუთი.
  მომხმარებელი, რომელიც გამოიყენებს ქეშაუთს, ავტომატურად მოიხსნება აქციიდან;
 • ფრიბეთით დადებული ბილეთი აქციაში არ მონაწილეობს;
 • აქციაში მონაწილეობის მიღება 24 საათში შესაძლებელია მაქსიმუმ 2-ჯერ. დღის ჭრილის ათვლა იწყება 06:00-ზე და მთავრდება 05:59-ზე;
 • დუბლირებული ბილეთების შემთხვევაში, აქციაში ჩაერთვება დროით პირველი ბილეთი, რომელიც აკმაყოფილებს აქციის ყველა პირობას;
 • აქცია არ ვრცელდება ბილეთებზე, რომელზეც გამოყენებული იქნება ქეშაუთის ან პოზიციის დამატების ფუნქცია.

რა პრინციპით მივიღებ საჩუქარს?

მომხმარებელი მიიღებს საჩუქარს გამოძახების ნომრის შესაბამისი კატეგორიიდან.


გამოძახების ნომერი იყოფა 5 კატეგორიად:

კატეგორია
გამოძახების N
საჩუქარი
1
2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99
5₾ ფრიბეთი / 25 EGT ფრისპინი /
5 X 1₾ UFO ფრისპინი
2
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65,  69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97
10₾ ფრიბეთი / 50 EGT ფრისპინი
1 X 10₾ UFO ფრისპინი
3
10, 30, 50, 70, 90
20₾ ფრიბეთი/ 100 EGT ფრისპინი/
2 X 10₾ UFO ფრისპინი
4
40,80
50₾ ფრიბეთი/ 250 EGT ფრისპინი/
5 X 10₾ UFO ფრისპინი
5
100
100₾ ფრიბეთი/ 500 EGT ფრისპინი/
10 X 10₾ UFO ფრისპინი


მაგალითად: თუ მომხმარებლის გამოძახება იქნება რიგით მე-100, ის მოხვდება მე-5 კატეგორიაში და მიიღებს შესაბამისად 100₾ ფრიბეთს, 500 ფრისპინს ან 10 ცალ UFO-ს 10-ლარიან ფრისპინს, იმის მიხედვით თუ რა საჩუქარი აირჩია სანტას გამოძახებისას. თუ გამოძახების ნომერი იქნება რიგით მე-40, ის მოხვდება მე-4 კატეგორიაში და მიიღებს შესაბამის საჩუქარს.

ყოველი 100 გამოძახების შემდეგ რიგითობა იწყება თავიდან, ანუ 101-ე მომხმარებელი მოხვდება იგივე კატეგორიაში რომელშიც პირველი, ხოლო 102-ე მოხვდება იგივე კატეგორიაში, რომელშიც მეორე.

EGT ფრისპინები დაირიცხება სლოტში 5 BURNING HOT.

როდის დამერიცხება საჩუქრები?

საჩუქარი დაგერიცხება ტაიმერის დასრულებიდან 5 წუთის განმავლობაში.

დამატებითი წესები:

 • კროკობეთის ზოგადი წესების თანახმად, ერთზე მეტი ანგარიშის გახსნა და გამოყენება აკრძალულია. ნებისმიერი მოთამაშე, რომელიც გამოიყენებსერთზე მეტ ანგარიშს ან რამდენიმეჯერ მიიღებს მონაწილეობას ერთი IP მისამართიდან გაფრთხილების გარეშე მოიხსნება აქციიდან.
 • არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშეავტომატურად მოიხსნება აქციიდან და არ დაერიცხება/ჩამოეჭრება საჩუქარი გაფრთხილებისა და ყოველგვარი ახსნა-განმარტებისგარეშე; მომხმარებელი, რომელიც გამოიყენებს ქეშაუთს, ავტომატურად მოიხსნება აქციიდან;
 • კროკობეთი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ნებისმიერი სახის ცვლილებები აქციის წესებში ან/და გააუქმოს აქცია ნებისმიერ ეტაპზე მოთამაშეების წინასწარი ინფორმირების გარეშე.