დარეგისტრირდი კროკობეთზე და მიიღე 10 ლარი ფრიბეთის სახით საჩუქრად!

ჩარიცხე:

მიიღე:

20 ლარი

10 ფრიბეთი

რეგისტრაციისას შეიყვანე
ბონუს კოდი: CBB152
რეგისტრაცია
*სად შევიყვანო ბონუს კოდი?

ზოგადი წესები:

  • აქცია ძალაშია 2 დეკემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით;
  • აქცია ვრცელდება ID ვერიფიცირებულ მომხმარებლებზე;
  • კროკობეთის ზოგადი წესების თანახმად, ერთზე მეტი ანგარიშის გახსნა და გამოყენება აკრძალულია;
  • აუცილებელია გაკეთებული დეპოზიტის სრული გათამაშება ჩარიცხვის დღეს;
  • ბონუსის მისაღებად აუცილებელია შეიყვანოთ ბონუს კოდი;
  • ნებისმიერი მოთამაშე, რომელიც გამოიყენებს ერთზე მეტ ანგარიშს ან რამდენიმეჯერ მიიღებს მონაწილეობას ერთი IP მისამართიდან გაფრთხილების გარეშე მოიხსნება აქციიდან;
  • კროკობეთი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ნებისმიერი სახის ცვლილებები აქციის წესებში ან/და გააუქმოს აქცია ნებისმიერ ეტაპზე მოთამაშეების წინასწარი ინფორმირების გარეშე;
  • ფრიბეთი ჩაირიცხება ყველა პირობის შესრულების შემდეგ დღეს, 16:00-ზე;
  • ვერიფიკაციის გავლა შესაძლებელია რეგისტრაციიდან ერთი კვირის ვადაში; კროკობეთი გისურვებთ მოგებას!