ჩაერთე ერთდროულად

ორ აქციაში!

დადე ფსონი
თამაში:
ფსონი:
მინ.კოეფ.
ბილეთი 1
40
1.3
ბილეთი 2
50
1.3
ბილეთი 3
60
1.3
ბილეთი 4
30
1.3
ბილეთი 5
70
1.3
ბილეთი 6
50₾ფრიბეთი
* ფრიბეთის ოდენობას 5 ბილეთის საშუალო არითმეტიკული განსაზღვრავს, ანუ (40+50+60+30+70):5=50₾ ფრიბეთი
დადე ფსონი
დადე 5 ბილეთი,
გადააბი მინ. 3 პოზიცია
მიიღე მეექვსე საჩუქრად!
+1
ბილეთი
მინიმალური ფსონი
1₾
მინიმალური კოეფიციენტი პოზიციაზე
1.3

იყავი
ორმაგად
მოგებული!

რა არის 5+1?

5+1 არის კროკობეთის განსაკუთრებული აქცია სპორტის მოყვარულებისთვის. 5 დადებული ბილეთის შემდეგ ყოველიმეექვსე ბილეთი მომხმარებლისთვის უფასოა და არის წინა ხუთი ბილეთის საშუალო არითმეტიკულისტოლი.

რა ტიპის ბილეთები მონაწილეობს?

• ფსონის მინიმალური ოდენობა  -  1ლ
• გადაბმების მინიმალური ოდენობა - 3
• მინ კოეფიციენტი პოზიციაზე - 1.3
• პრემატჩზე, ლაივზე და ვირტუალურ სპორტზე განთავსებული ბილეთები;
•სინგლის და სისტემის ტიპის ბილეთები არ მონაწილეობს;
•აქცია არ ვრცელდება   ბილეთზე, რომელზეც გამოყენებული იქნება ქეშაუთი ან ბილეთში დამატება.
•ფრიბეთით დადებული ბილეთი აქციაში არ მონაწილეობს.
• ერთ მომხმარებელს დღეში ჯამურად მაქსიმუმ 50 ლ ფრიბეთის მიღება შეუძლიათუ დღის ჭრილში ფრიბეთის რაოდენობა მეტია 50 ლარზე, მომხმარებელი მიიღებს 50 ლ ფრიბეთს;
•დუბლირებულ ბილეთების შემთხვევაში, აქციაში მოხვდება, დროით პირველი განთავსებული ბილეთი.

როდის მივიღებ საჩუქარს?

მეექვსე ბილეთს საჩუქრად მიიღებთ, მეხუთე ბილეთის სტატუსის ასახვისთანავე

დღეში რამდენჯერ შემიძლია ფრიბეთის მიღება?

ფრიბეთის მიღებაშესაძლებელია დღეში ერთხელ

როდის იწყება და მთავრდება აქცია?

აქცია დაიწყება 10 თებერვალს 00:00 საათზე და მთვარდება 13 აპრილს 14:00 საათზე.

დადე ფსონი, გადააბი მინ.
5 პოზიცია, 1 პოზიციის
წაგების შემთხვევაში
დაიბრუნე ფსონის 100%
ფრიბეთის სახით
100%
ქეშბექი
მინიმალური ფსონი
5₾
მინიმალური კოეფიციენტი პოზიციაზე
1.3
დადე ფსონი
თამაში:
ფსონი:
კოეფ.
არგენტინა - კოლუმბია
1
2.2
ბრაზილია - ბოლივია
2.5<
1.55
გოლდენ სტეიტი - ტორონტო
1
1.3
ბოსტონი - სტ. ლუისი
1
2.1
სამხ. აფრიკა - ახ. ზელანდია
2
1.4
დადებული
ფსონი:
100₾
დაბრუნებული
ფრიბეთი:
100₾

იყავი
ორმაგად
მოგებული!

რა არის „5-1“?

„5-1“ არის ახალიაქცია სპორტის  მოყვარულებისთვის. მომხმარებლები,რომლებიც დადებენ ფსონს მინიმუმ 5 გადაბმაზე და მხოლოდ ერთი პოზიცია გააუფუჭებთ ბილეთს,კროკობეთისგან მიიღებენ 100%-იან ქეშბექს ფრიბეთის სახით.

ერთმა პოზიციამ გამიფუჭა. რამდენ პროცენტს დავიბრუნებ?

5 ან მეტი გადაბმისას მიიღებ 100% ქეშბექსundefined

რა ტიპის ბილეთები მონაწილეობს აქციაში?

·          აქცია ვრცელდება ექსპრესს და LIVE პოზიციებზე, ყველა სპორტის ყველა თამაშში. ასევე ვირტუალურ სპორტზე განთავსებულ ბილეთებზე.
·          გადაბმების მინ. რაოდენობა 5, მაქსიმალური შეზღუდული არ არის.
·          ბილეთში უნდა დაფიქსირდეს მხოლოდ 1 წაგებული პოზიცია
·          აქციის ფარგლებში, ერთ ბილეთზე გასაცემი მაქსიმალური ფრიბეთი არის 500 ლარი
·          აქციის ფარგლებში, დღეში შესაძლებელია მაქსიმუმ 2000 ლარის ფრიბეთის მიღება.
·          მინ. კოეფიციენტი თითოეულ პოზიციაზე: 1.3
·          დუბლირებულ ბილეთებზე ქეშბექი დაირიცხება დროით პირველ განთავსებულ ბილეთზე.
·       აქცია არ  ვრცელდება  ბილეთზე, რომელზეც  გამოყენებული იქნება ქეშაუთი ან ბილეთში დამატება.
·    ფრიბეთით დადებული  ფსონი აქციაში არ მონაწილეობს
·   აქცია არ გავრცელდება  ბილეთზე, რომელზეც პოზიცია გაუქმდება და ჩამოცდება მინიმალურ ზღვარს 5 გადაბმას!

როდის იწყება და მთავრდება აქცია?

აქცია დაიწყება 10 თებერვალს 00:00 საათზე და მთავრდება 13 აპრილს 14:00 საათზე.

როდის დამერიცხება ფრიბეთი?

ფრიბეთები დაირიცხება ყველა შედეგის ასახვისთანავე.

დადე 5 ბილეთი,
გადააბი მინ. 3 პოზიცია
მიიღე მეექვსე საჩუქრად!
+1
ბილეთი
მინიმალური ფსონი
1₾
მინიმალური კოეფიციენტი პოზიციაზე
1.3
დადე ფსონი, გადააბი მინ.
5 პოზიცია, 1 პოზიციის
წაგების შემთხვევაში
დაიბრუნე ფსონის 100%
ფრიბეთის სახით
100%
ქეშბექი
მინიმალური ფსონი
5₾
მინიმალური კოეფიციენტი პოზიციაზე
1.3
დადე ფსონი
თამაში:
ფსონი:
მინ.კოეფ.
ბილეთი 1
40
1.3
ბილეთი 2
50
1.3
ბილეთი 3
60
1.3
ბილეთი 4
30
1.3
ბილეთი 5
70
1.3
ბილეთი 6
50₾ფრიბეთი
* ფრიბეთის ოდენობას 5 ბილეთის საშუალო არითმეტიკული განსაზღვრავს, ანუ (40+50+60+30+70):5=50₾ ფრიბეთი
თამაში:
ფსონი:
კოეფ.
არგენტინა - კოლუმბია
1
2.2
ბრაზილია - ბოლივია
2.5<
1.55
გოლდენ სტეიტი - ტორონტო
1
1.3
ბოსტონი - სტ. ლუისი
1
2.1
სამხ. აფრიკა - ახ. ზელანდია
2
1.4
დადებული
ფსონი:
100₾
დაბრუნებული
ფრიბეთი:
100₾

იყავი ორმაგად მოგებული!

რა არის 5+1?

5+1 არის კროკობეთის განსაკუთრებული აქცია სპორტის მოყვარულებისთვის. 5 დადებული ბილეთის შემდეგ ყოველი მეექვსე ბილეთი მომხმარებლისთვის უფასოა და არის წინა ხუთი ბილეთის საშუალო არითმეტიკულის ტოლი.

რა ტიპის ბილეთები მონაწილეობს?

• ფსონის მინიმალური ოდენობა  -  1ლ;
• გადაბმების მინიმალური ოდენობა - 3;
• მინ კოეფიციენტი პოზიციაზე - 1.3;
• პრემატჩზე, ლაივზე და ვირტუალურ სპორტზე განთავსებული ბილეთები;
• სინგლის და სისტემის ტიპის ბილეთები არ მონაწილეობს;
• აქცია არ ვრცელდება   ბილეთზე, რომელზეც გამოყენებული იქნება ქეშაუთი ან ბილეთში დამატება;
• ფრიბეთით დადებული ბილეთი აქციაში არ მონაწილეობს;
• ერთ მომხმარებელს დღეში ჯამურად მაქსიმუმ 50 ლ ფრიბეთის მიღება შეუძლიათუ დღის ჭრილში ფრიბეთის რაოდენობა მეტია 50 ლარზე, მომხმარებელი მიიღებს 50 ლ ფრიბეთს;
• დუბლირებულ ბილეთების შემთხვევაში, აქციაში მოხვდება, დროით პირველი განთავსებული ბილეთი.

როდის მივიღებ საჩუქარს?

მეექვსე ბილეთს საჩუქრად მიიღებთ, მეხუთე ბილეთის სტატუსის ასახვისთანავე.

დღეში რამდენჯერ შემიძლია ფრიბეთის მიღება?

ფრიბეთის მიღება შესაძლებელია დღეში ერთხელ.

როდის იწყება და მთავრდება აქცია?

აქცია დაიწყება 10 თებერვალს 00:00 საათზე და მთვარდება 13 აპრილს 14:00 საათზე.

რა არის „5-1“?

„5-1“ არის ახალი აქცია სპორტის  მოყვარულებისთვის. მომხმარებლები, რომლებიც დადებენ ფსონს მინიმუმ 5 გადაბმაზე და მხოლოდ ერთი პოზიცია გააუფუჭებს ბილეთს, კროკობეთისგან მიიღებენ 100%-იან ქეშბექს ფრიბეთის სახით.

ერთმა პოზიციამ გამიფუჭა. რამდენ პროცენტს დავიბრუნებ?

5 ან მეტი გადაბმისას მიიღებ 100% ქეშბექს.

რა ტიპის ბილეთები მონაწილეობს აქციაში?

· აქცია ვრცელდება პრემატჩ, LIVE პოზიციებზე, ყველა სპორტის ყველა თამაშში. ასევე ვირტუალურ სპორტზე განთავსებულ ბილეთებზე;
· მინიმალური კოეფიციენტი პოზიციაზე - 1.3;
· მინიმალური ფსონი - 5₾;
· გადაბმების მინ. რაოდენობა 5, მაქსიმალური შეზღუდული არ არის;
· ბილეთში უნდა დაფიქსირდეს მხოლოდ 1 წაგებული პოზიცია;
· აქციის ფარგლებში, ერთ ბილეთზე გასაცემი მაქსიმალური ფრიბეთი არის 500 ლარი;
· აქციის ფარგლებში, დღეში შესაძლებელია მაქსიმუმ 2000 ლარის ფრიბეთის მიღება;
· დუბლირებულ ბილეთებზე ქეშბექი დაირიცხება დროით პირველ განთავსებულ ბილეთზე;
· აქცია არ  ვრცელდება  ბილეთზე, რომელზეც  გამოყენებული იქნება ქეშაუთი ან ბილეთში დამატება;
· ფრიბეთით დადებული  ფსონი აქციაში არ მონაწილეობს;
· აქცია არ გავრცელდება  ბილეთზე, რომელზეც პოზიცია გაუქმდება და ჩამოცდება მინიმალურ ზღვარს 5 გადაბმას!

როდის იწყება და მთავრდება აქცია?

აქცია დაიწყება 10 თებერვალს 00:00 საათზე და მთვარდება 13 აპრილს 14:00 საათზე.

როდის დამერიცხება ფრიბეთი?

ფრიბეთები დაირიცხება ყველა შედეგის ასახვისთანავე.

დამატებითი წესები:

  • აქცია მოქმედებს ID ვერიფიცირებული მომხმარებლებისთვის.
  • კროკობეთის ზოგადი წესების თანახმად, ერთზე მეტი ანგარიშის გახსნა და გამოყენება აკრძალულია. ნებისმიერი მოთამაშე, რომელიც გამოიყენებს ერთზე მეტ ანგარიშს ან რამდენიმეჯერ მიიღებს მონაწილეობას ერთი IP მისამართიდან გაფრთხილების გარეშე მოიხსნება აქციიდან.
  • არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშე ავტომატურად მოიხსნება აქციიდან და არ დაერიცხება/ჩამოეჭრება საჩუქარი გაფრთხილებისა და ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე;
  • კროკობეთი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ნებისმიერი სახის ცვლილებები აქციის წესებში ან/და გააუქმოს აქცია ნებისმიერ ეტაპზე მოთამაშეების წინასწარი ინფორმირების გარეშე.