ყოველ მეხუთე სპინზე მიიღე
უფასო დატრიალება
საჩუქრად!

საპრიზო ფონდი
ითამაშეითამაშე
21 დეკემბერი - 23 დეკემბერი

შენთვის ყოველი მე-6 სპინი

უფასოა!

სპინი

ფრისპინი

ყველაზე სლოტური აქცია: ითამაშე EGT-ის სლოტები და
ყოველ დატრიალებულ 5 სპინზე მიიღე 1 უფასო დატრიალება საჩუქრად!

დაატრიალე 10 სპინი - მიიღე 2 უფასო დატრიალება და ა.შ.

ითამაშე
EGT სლოტები

დაატრიალე მინ.
5 სპინი

მიიღე ყოველი
მე-6 უფასოდ!

დაატრიალე შენი საყვარელი სლოტები და ყოველდღე

დასაჩუქრდი 100 ფრისპინით!

ითამაშეითამაშე
ფრისპინები დაირიცხება
სლოტში EGT 5 BURNING HOT!
ფრისპინები დაირიცხება
სლოტში EGT 5 BURNING
HOT!

წესები:

რა არის “5+1”?

“5+1” არის კროკობეთის სპეციალური შემოთავაზება EGT სლოტების მოყვარულთათვის, რომელიც საშუალებას გაძლევს ყოველ მე-5 სპინზე საჩუქრად მიიღო 1 უფასო დატრიალება;

ვის შეუძლია აქციაში მონაწილეობის მიღება?

აქციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია კროკობეთის ყველა ID ვერიფიცირებულ მომხმარებელს;

რომელ სლოტებზე ვრცელდება აქცია?

აქციაში მონაწილეობს EGT-ს ყველა სლოტი, გარდა შემდეგი თამაშებისა:

EGT EQ, EGT Roulette, Virtual Roulette, Joker Poker, Keno Universe, 4 of a Kind Poker და Jacks or Better Video Poker;

რა არის სპინის მინიმალური ოდენობა?

აქციაში მონაწილეობის მისაღებად სპინის მინ. ოდენობაა 0.4₾;

* სპინების გადაბმულად გაკეთება აუცილებელი არ არის;

როდის იწყება და მთავრდება აქცია?

აქცია იწყება 21 დეკემბერს, 15:00 საათზე და მთავრდება 23 დეკემბერს, 23:59 საათზე;

როდის დამერიცხება მოგებული ფრისპინები?

ფრისპინები დაირიცხება ფსონის დადებიდან მომდევნო დღის 16:00 საათამდე;

რა უნდა ვიცოდე ფრისპინებზე?

  • ფრისპინები დაირიცხება EGT-ის სლოტ 5 BURNING HOT-ში;
  • თითოეული ფრისპინის ღირებულებაა 0.15₾;
  • მომხმარებელს ყოველდღიურად შეუძლია მინ. 10 და მაქს. 100 ფრისპინის მიღება;
  • ფრისპინების გამოყენება შესაძლებელია დარიცხვიდან 72 საათის განმავლობაში;
  • ფრისპინებით მოგებული თანხის გამოყენება შეგიძლია შენივე სურვილისამებრ;

დამატებითი წესები:

  • კროკობეთის ზოგადი წესების თანახმად, ერთზე მეტი ანგარიშის გახსნა და გამოყენება აკრძალულია. ნებისმიერი მოთამაშე, რომელიც გამოიყენებს ერთზე მეტ ანგარიშს ან რამდენიმეჯერ მიიღებს მონაწილეობას ერთი IP მისამართიდან, გაფრთხილების გარეშე მოიხსნება აქციიდან.
  • არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშე ავტომატურად მოიხსნება აქციიდან და არ დაერიცხება/ჩამოეჭრება საჩუქარი გაფრთხილებისა და ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე;
  • კროკობეთი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ნებისმიერი სახის ცვლილებები აქციის წესებში ან/და გააუქმოს აქცია ნებისმიერ ეტაპზე მოთამაშეების წინასწარი ინფორმირების გარეშე.